Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku mal výročnú konferenciu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku mal výročnú konferenciu

Výročná konferencia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku sa konala 16. novembra 2013 v poradí už šiestykrát. Miestom konferencie boli Malé Dvorníky, ktoré získali titul „Dedina roka 2013“.

Hlavnými témami konferencie boli: rovnosť šancí, ekonomika, situácia málotriedok, zmeny v štatúte Výboru pre národnostné menšiny pri Úrade vlády, zmeny v systéme dotácií na podporu kultúry národnostných menšín. Na konferencii bola tiež odovzdaná Občianska cena pre Materskú a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Pétera Pázmánya v Šali. Bol tiež prerokovaný dokument „Memorandum 2013“.

Počet členských organizácií prihlásených do Okrúhleho stola pre nasledujúci rok je 129. Jedným zo spravovateľov Okrúhleho stola je Fórum inštitút pre výskum menšín, ktorý zabezpečuje odborné záležitosti.

V činnosti Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku sa v roku 2013/2014 zúčastní 129 neziskových organizácií. Hlavnými témami výročnej konferencie v Malých Dvorníkoch boli: hospodársky rozvoj južného Slovenska, rovnosť šancí žien a detí, financovanie menšinových kultúr a právne postavenie národnostných menšín.

Hovorca Okrúhleho stola Gejza Tokár pri hodnotení činnosti vyzdvihol, že je veľký záujem o spoluprácu medzi miestnymi neziskovými organizáciami aj v regiónoch. Ústrednými problematikami, ktorým sa Okrúhly stôl venoval v poslednom období boli hlavne: zdvojjazyčnenie železníc, školstvo a vzdelávanie, dotácie na kultúru a zmeny vo Výbore pre národnostné menšiny pri Úrade vlády, ako aj celková situácia Maďarov na Slovensku. V každej z týchto oblastí nastali nepriaznivé zmeny. Tokár podčiarkol, že Okrúhly stôl sa bude bližšie venovať aj odborným otázkam súvisiacim so samosprávnosťou.

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku je otvorené, dobrovoľné, neformálne, nezávislé združenie koordinujúce neziskové organizácie Maďarov na Slovensku. Schádza sa aspoň raz do roka, na výročnej konferencii. Združenie koordinuje v období medzi dvomi konferenciami Koordinačný výbor, ktorý tento rok má 23 členov.

Ďalšie informácie:

www.kerekasztal.org

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku usporiadal svoju ročnú konferenciu 16. novembra 2013 v Malých Dvorníkoch. Hlavnými témami konferencie boli: rovnosť šancí, ekonomika, situácia málotriedok, zmeny v štatúte Výboru pre národnostné menšiny Úradu vlády, zmeny v systéme dotácií na podporu kultúry národnostných menšín.

Zárszó

Dátum2013-11-16 – 2013-11-16
Priestorové údajeMalé Dvorníky
OrganizátorOkrúhly stôl Maďarov na Slovensku
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieMagyarságkutatás