Stav a perspektívy folkloristiky v Karpatskej kotline – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Stav a perspektívy folkloristiky v Karpatskej kotline

Dvojdňová konferencia v maďarskom meste Vác bola venovaná rodákovi mesta, Lajosovi Katonovi (1862–1910), jednému zo zakladateľov maďarskej folkloristiky, významnému vedcovi žijúceho na prelome minulého storočia. Hlavnými témami konferencie boli výskum rozprávok, možnosti a perspektívy interdisciplinárneho výskumu. Podujatie otvorili Gyula Mándli, riaditeľ Mestskej knižnice Lajosa Katonu vo Váci a Sándor Bodó, predseda Maďarskej národopisnej spoločnosti. Na konferencii okrem etnológov z Maďarska, Rumunska a Srbska vystúpil s prednáškou na tému „Text jednej rozprávky v labyrinte prekladov“ aj József Liszka, riaditeľ Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín v Komárne. Prednášky nadväzovali na životné dielo Lajosa Katonu a boli sústredené na súčasné problémy a perspektívy maďarského textového folklóru. Účastníci v rámci podujatia položili veniec k pamätnej tabuli Lajosa Katonu umiestnenej na jeho niekdajšom rodnom dome, a v mestskej knižnici bola slávnostne otvorená aj výstava venovaná jeho životnému dielu.

V súvislosti s konferenciou treba pripomenúť, že na jeseň 2012 sa v réžii komárňanského Etnologického centra konala úvodná, medzinárodná konferencia tohto istého odborného diškurzu  s názvom Aktuálne úlohy stredoeurópskej folkloristiky.

Letöltés (PDF, 428KB)

Dátum2014-05-23 – 2014-05-24
Priestorové údajeVáci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény, Nagypréposti palota
OrganizátorÉrdy János Honismereti Egyesület, Katona Lajos Városi Könyvtár, ELTE BTK Néprajzi Intézet Folklore Tanszéke, Magyar Néprajzi Társaság
ÚčastníciLiszka József
PrednáškaJózsef Liszka: Text jednej rozprávky v labyrinte prekladov
OddelenieEtnológiai Központ