Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny

Tradičná konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny sa v roku 2014 uskutočnila v prvé dva júnové dni v maďarskom Csongráde. Na pozvanie Zväzu informatiky a knižníc, Informačného centra a knižnice Károlya Csemegiho a Múzea Lászlóa Tariho v Csongráde na každoročné stretnutie maďarských knihovníkov z Maďarska a z okolitých štátov vycestovalo zo Slovenska deväť pracovníkov knižníc, medzi nimi Eleonóra Németh a Melinda Roncz z Fórum inštitútu pre výskum menšín. Na konferencii sa predstavila Regionálna a mestská knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a Obecná knižnica v Gbelciach. Konferencia významne prispieva k odbornému rastu knihovníkov Karpatskej kotliny, pričom napomáha rozširovaniu informácií a formovaniu spoločenstva knihovníkov v regióne.

Dátum2014-06-01 – 2014-06-02
Priestorové údajeCsongrád, Slávnostná sieň Mestského úradu
OrganizátorZväz informatiky a knižníc, Informačné centrum a knižnica Károlya Csemegiho, Múzeum Lászlóa Tariho v Csongráde (Maďarsko)
ÚčastníciMelinda Roncz, Eleonóra Németh
OddelenieBibliotheca Hungarica
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár