XI. Stretnutia v Poiplí – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

V rámci bohatého programu XI. Stretnutí v Poiplí sa pod vedením historika Attilu Baki (Maďarsko) uskutočnilo diskusné fórum s názvom „Predchádzajúce okolnosti a priebeh deportácií Židov v Maďarsku”. Ďalšími účastníkmi fóra boli etnografka Ilona L. Juhász (Komárno) a Csaba Fazekas (Miškovec, Maďarsko). Ilona L. Juhász vo svojom príspevku hovorila o tom, ako sa postavila regionálna maďarská tlač k židovskej otázke v medzivojnovom období na území dnešného južného Slovenska.

Dátum2014-06-05
Priestorové údajeŠahy, Námestie Bélu Bartóka – Menora Saag Centrum Artis
OrganizátorPečať mesta Šahy – Sigillum oppidi Saag, Židovská náboženská obec Bratislava a Mesto Šahy
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
PrednáškaIlona L. Juhász: Predchádzajúce udalosti a priebeh maďarského holokaustu (príspevok do diskusie)
OddelenieEtnológiai Központ