Zuzana Lamplová na otváracej konferencii Výskum maďarskej mládeže v zahraničí 2014 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zuzana Lamplová na otváracej konferencii Výskum maďarskej mládeže v zahraničí 2014

Riaditeľka Oddelenia sociológie a demografie Fórum inštitútu pre výskum menšín Zuzana Lamplová vystúpila na budapeštianskej konferencii o postavení maďarskej mládeže žijúcej mimo hraníc Maďarska ako pozvaná odborníčka. Hlavnou témou konferencie usporiadanej Výskumným ústavom pre národnú stratégiu Maďarska boli tradície výskumu maďarskej mládeže a situácia zahraničnej maďarskej mládeže. Zuzana Lamplová svoju prednášku venovala postaveniu maďarskej mládeže na Slovensku, ktorá niesla názov „Je dôležité pre maďarskú mládež na Slovensku byť (zostať) Maďarom?“

Dátum2014-06-19
Priestorové údajeNárodná univerzita verejných služieb (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Budapešť, Ludovika tér 2.
OrganizátorVýskumný ústav pre národnú stratégiu (Nemzetstratégiai Kutatóintézet)
ÚčastníciZuzana Lamplová
OddelenieSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege