Prezentácia knihy Józsefa Liszku v Gbelciach – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knihy Józsefa Liszku v Gbelciach

Dvojjazyčnú knihu Józsefa Liszku „Ľudia, sviatky, všedné dni. Gbelce v prvej polovici 20. storočia v zrkadle dobových fotografií” ilustrovanú dobovými fotografiami vydalo vydavateľstvo Lilium Aurum z poverenia samosprávy Gbeliec. Obrázkový materiál publikácie vyberal a úvodnú štúdiu napísal riaditeľ komárňanského Etnologikého centra a rodák Gbeliec József Liszka. Textovú časť do slovenčiny preložila Mónika Dénes. Vďaka dobovým fotografiám a pohľadniciam zo zbierky Andrása Szilvu st. a Fórum inštitútu pre výskum menšín získame zaujímavý obraz o každodennom živote v obci v prvej polovici 20. storočia. Slávnostná prezentácia knižky sa konala 19. júna 2014 v kultúrnom dome Gbeliec. Po otváracom príhovore Anity Dudás, vedúcej miestnej knižnice privítal prítomných starosta Gábor Mihalik. Autor publikácie József Liszka hovoril o podmienkach a aspektoch zostavovania materiálu. V závere podujatia sa ujal slova aj riaditeľ vydavateľstva Lilium Aurum Gyula Hodossy a vo svojom krátkom príhovore pripomínal význam publikácií podobného charakteru z hľadiska oboznamovania budúcich generácií s miestnymi dejinami a tradíciami.

Dátum2014-06-19 – 2014-06-19
Priestorové údajeKultúrny dom Gbelce
OrganizátorMiestna knižnica Gbelce
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
OddelenieEtnológiai Központ