Attila Simon na medzinárodnej konferencii v Budapešti – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Attila Simon na medzinárodnej konferencii v Budapešti

Z príležitosti stého výročia atentátu v Sarajeve usporiadali 28. júna 2014 medzinárodnú konferenciu na Univerzite ELTE v Budapešti pod názvom Násilie z pohľadu uplynulých sto rokov 1914–2014. Na konferencii diskusného klubu „Aspekt“ diskutovali historici zo šiestich strán o atentáte a udalostiach, ktoré ho sprevádzali a vplyv ktorých je prítomný v našich spoločnostiach dodnes. Fórum inštitút pre výskum menšín na konferencii reprezentoval historik Attila Simon.

Dátum2014-06-28
Priestorové údajeBudapešť, ELTE BTK
ÚčastníciAttila Simon
OddelenieTörténeti Kutatások Részlege