Károly Tóth získal vysoké maďarské štátne vyznamenanie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Károly Tóth získal vysoké maďarské štátne vyznamenanie

Riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín, Károly Tóth bol vyznamenaný Dôjstojníckym krížom občianskej triedy Maďarského záslužného rádu, ktorý mu v mene prezidenta Maďarska Jánosa Ádera odovzdal veľvyslanec Csaba Balogh 5. septembra 2014 v Šamoríne.

Toto vysoké maďarské štátne ocenenie dostal Károly Tóth za mnohoročnú inštitučnú a organizačnú činnosť v oblasti vedy a ochrany ľudských práv, ako aj za prispievanie k formovaniu sebareflexie asi polmiliónovej maďarskej komunity na Slovensku.

Dôstojnícky kríž záslužného rádu sa v Maďarsku prideľuje za významnú, príkladnú činnosť v službách národa, za prispievanie k jeho rozvoju, za pomoc pri uplatňovaní národných záujmov a za zveľaďovanie univerzálnych ľudských hodnôt.

Károly Tóth je jedným zo zakladateľov a zároveň aj riaditeľom Fórum inštitútu pre výskum menšín od jeho založenia v roku 1996. Je redaktorom a spoluautorom početných edícií a vedeckých publikácií. Od roku 2007 je externým členom Maďarskej akadémie vied. Významne sa zaslúžil aj o vznik Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku a mnohých iných dôležitých iniciatív maďarskej komunity na Slovensku.

Fórum inštitút pre výskum menšín funguje ako mimovládna nezisková organizácia vykonávajúca vedeckú činnosť v oblasti spoločenských vied.

Dátum2014-09-05
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet