Musaeum Hungaricum XI. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Srdečne Vás pozývame na konfernciu s názvom MUSAEUM HUNGARICUM XI. – Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

 

Program

9.30 – 12.00 Otvorenie

 • László Végh, riaditeľ, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 • Jozef Keppert, riaditeľ, Vlastivedné múzeum v Galante
 • Izabela Danterová, predsedníčka, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

Prednášky

 • Uršula Ambrušová, Východoslovenské múzeum, Košice: Vandrovné knižky čižmárskych tovarišov v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach
 • Ida Gaálová, Podunajské múzeum v Komárne: Život a dielo Arpáda Fesztyho
 • Elena Kurincová, Múzeum mesta Bratislavy: Muzeálie a propaganda za 1. svetovej vojny
 • Tibor Pálinkás, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy: Hmotné pamiatky prvej svetovej vojny v Hontianskom múzeu
 • Éva Kerényi, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota: Zbierky prvej svetovej vojny v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote
 • Vedúca programovej časti: Izabela Danterová

12.00 – 12.30 Prestávka

 • Strešňák Gábor, Szenci Városi Múzeum, Szenc: Senčan vo Veľkej vojne – pozostalosť Sándora Éliása
 • Pavol Rusnák, Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky: Pamiatky na vojakov bojujúcich v 1. svetovej vojne v obci Komoča
 • Marta Bendíková, Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy: Výber z pamiatok prvej svetovej vojny v šahanskom regióne
 • Sylvia Siposová., SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava: Príbehy z veľkej vojny – na margo jedného dokumentačného a výstavného projektu
 • Diskusia
 • Vedúca programovej časti: Oľga Bevilagua

Záver
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

14.30 Obed

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014

 

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/09/15152604/Pozvanka-2014.pdf“]

Dátum2014-10-22
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín