Výstava z príležitosti 70. výročia holokaustu v Južnom Komárne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Výstava z príležitosti 70. výročia holokaustu v Južnom Komárne

V Múzeu Györgya Klapku v Južnom Komárne otvorili výstavu s názvom „Táto domovina je pre mňa stratená…” Exhibícia zostavená riaditeľkou múzea Emese Számadó a jej kolegami, dáva hold nielen židovskému obyvateľstvu vtedajšieho jednotného Komárna, ale je venovaná aj rómskemu holokaustu. Výstavu, na príprave ktorej sa zúčastnil aj člen nášho tímu Zoltán Kőrös, otvoril riaditeľ Oddelenia historického výskumu Fórum inštitútu Attila Simon.

Dátum2014-10-17
Priestorové údajeKlapka György Múzeum, Komárom (Maďarsko)
OrganizátorSamospráva mesta Komáromu, Klapka György Múzeum (Maďarsko)
ÚčastníciSimon Attila
OddelenieTörténeti Kutatások Részlege