Obrázky zo života – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Obrázky zo života

Základ výstavy sociálnej fotografie s názvom „Obrázky zo života”, otvorenej 12. decembra 2014 v šamorínskom Fórum inštitúte, predstavuje výber archívnych fotografií troch fotografov rôznych generácií z južného Slovenska.

Výstavu otvoril jej kurátor László Végh, riaditeľ Archívu Maďarov na Slovensku Bibliotheca Hungarica.  Vybrané fotografie Sándora PrandlaGyörgya Gyökeresa Gábora Méryho ponúkajú pohľad do každodenného života uplynulých desaťročído krutých momentov rozbíjania miest, do megalomanských veľkostavieb, do všedných dní z minulosti, ktoré boli súčasťou života ešte mnohých z nás.

Výstava, ktorú finančne podporil Úrad vlády SR, bude otvorená do konca januára 2015 v budove Fórum inštitútu v Šamoríne.

Sándor Prandl (1925−1995) Štyri desaťročia jeho tvorivej činnosti sú úzko späté s opätovným vychádzaním maďarskej tlače na Slovensku na začiatku 1950-tych rokov. Bol spolupracovníkom viacerých novín a časopisov, maďarských i slovenských; od roku 1961 až do odchodu do dôchodku bol fotoreportérom maďarského týždenníka Csemadoku snázvom HÉT”.

György Gyökeres (1949−2010) Jeho prvé fotografie boli publikované v maďarskom týždenníku Új Ifjúság v roku 1975. V období medzi 1978 až 1986 pracoval ako fotoreportér denníka Új Szó, potom od roku 1988 do 1994 bol spolupracovníkom kultúrneho týždenníka Csemadoku s názvom „HÉT“. V roku 1994 sa stal fotografom na voľnej nohe.

Gábor Méry (1967) V rokoch 1988 až 1995 bol fotoreportérom a redaktorom maďarského denníka na Slovensku Új Szó a týždenníka Vasárnap. V období 1995–97 pracoval ako kameraman pre Duna TV (Maďarsko). V roku 1995 založil knižné vydavateľstvo Méry Ratio.

OBRÁZKY ZO ŽIVOTA

Retrospektívna výstava sociálnych fotografií (1960−1990)

Cieľom knižnice a archívu Maďarov na Slovensku Bibliotheca Hungarica je čo najširšia a najkomplexnejšia dokumentácia histórie a života Maďarov na Slovensku.

V záujme naplnenia tohto cieľa zbierame nielen knihy a písomné materiály, ale venujeme osobitnú pozornosť aj vytváraniu a priebežnému obohacovaniu nášho fotoarchívu.

Materiál tejto výstavy prezentuje dianie z uplynulého polstoročia. Expozíciu sme zostavili z fotografií troch známych maďarských fotoreportérov na Slovensku patriacich do troch rôznych generácií, ktorí neúnavne chodili po všetkých kútoch južného Slovenska, aby podávali spravodajstvo o každodennom živote v tých časoch u nás.

Jeden dobre vychytený moment na fotografii často povie o danej udalosti či životnej situácii viac ako sociografický popis, štúdia alebo monografia…

Pri otvorení výstavy fotografií si snáď môžem dovoliť povedať, že netreba dlho rečniť o rokoch, ktoré zachytili, pretože tieto zábery „hovoria za seba“, preto Vás prosím, aby ste si ich pozorne pozreli a vypočuli, o čom hovoria!

 

                                                                                                                                                                                              László Végh 

 

 

Dátum2014-12-12
Priestorové údajeSomorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet
OrganizátorFórum Kisebbségkutató Intézet
PrednáškaVégh László
OddelenieBibliotheca Hungarica