Výstava Etnologického centra v Mlynkách (Maďarsko) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Výstava Etnologického centra v Mlynkách (Maďarsko)

Počnúc 31. májom 2016 sa v Dome Slovákov v Mlynkách (Maďarsko) koná výstava fotografií prezentujúcej výber z Archívu malých sakrálnych pamiatok na južnom Slovensku založeného Etnologickým centrom Fórum inštitútu pre výskum menšín so sídlom v Komárne.

Pozvánka a plagát

 

Dátum2016-05-31 – 2016-07-10
Priestorové údajeStredisko pilišských Slovákov, Mlynky (Pilisszentkereszt)
OrganizátorStredisko pilišských Slovákov, Mlynky; Slovenský inštitút, Budapešť; Etnológiai Központ, Komárom (Maďarsko)
ÚčastníciJózsef Liszka
OddelenieEtnológiai Központ