Maďarská zahraničná politika a budovanie (česko)slovenského národného štátu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarská zahraničná politika a budovanie (česko)slovenského národného štátu

9. júna 2016 o 17:00 hod. sa v šamorínskom sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín uskutoční beseda na tému Maďarská zahraničná politika a budovanie (česko)slovenského národného štátu. Účastníkmi besedy budú: historik a bývalý minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Dr. Géza Jeszenszky, historik a univerzitný pedagóg Doc. László Szarka, CSc. Moderuje: István Kollai, PhD.

Pred besedou bude prezentácia knižných publikácií prítomných autorov:

Géza Jeszenszky: Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsági politikája a rendszerváltozás éveiben (Pokus o riešenie trianonskej traumy. Susedská politika Maďarska počas rokov spoločensko-politickej premeny)

László Szarka: A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992. (Multietnický národný štát. Pokusy, prehry a kompromisy v národnostnej politike Československa v rokoch 1918-1992)

 

Dátum2016-06-09
Priestorové údajeFórum inštitút, Šamorín
OddelenieAGGLONET
Fórum Kisebbségkutató Intézet