Vedecká knižnica opäť otvorená – nové police už slúžia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vedecká knižnica opäť otvorená – nové police už slúžia

Práce na rekonštrukcii nášho knižničného skladu sa skončili a od 5. septembra 2016 naša Bibliotheca Hungarica opäť slúži bádateľom, študentom a všetkým záujemcom.

V posledných rokoch sme ustavične zápasili s problémom chýbajúceho priestoru pre uskladnenie množstva novozískaných publikácií, čo sme sa snažili riešiť všelijako. Skladovať duplikáty z nášho fondu v rôznych škatuliach sa nám však neosvedčilo, riešeniu problému sa tým len odďaľoval a navyše nedostatok priestoru nám už citeľne prekážal v poskytovaní služieb bádateľom. Koncom roku 2015, kedy sa nám skladové priestory definitívne naplnili a pomaly sme sa aj v samotnej čitárni dostávali k hranici našich kapacít, sme v záujme dôstojnejšieho uskladnenia cenných fondov museli pristúpiť k systémovému riešeniu.

Začiatkom roka 2016 sme podali žiadosť o grant na rozšírenie skladového priestoru. Po získaní grantu sme mohli pristúpiť k vyprázdneniu políc, čo sme úspešne zvládli koncom mája. Rôzne debne a škatule sme dočasne presťahovali na chodbu a čiastočne do priestoru čitárne, kde nám aj v uličkách medzi policami „vyrástli“ haldy kníh. Nakoľko zabezpečenie všetkých služieb a nerušená práca bádateľov bola za takýchto okolností nepredstaviteľná, na letné obdobie sme museli pristúpiť k zatvoreniu archívu. V priebehu júla sme z knižného skladu povynášali úplne všetko, rozmontovali regály, dali vybúrať stenu medzi miestnosťami pre časopisy a pozostalosti, a po dokončení murárskych, maliarskych a elektroinštalačných prác sme opäť mohli začať s montážou 12 ks nových posuvných regálov. Pomocou tohto moderného policového systému sme získali takmer 500 bežných metrov nového priestoru. V auguste sme na tieto nové policové systémy mohli „vrátiť“ duplikáty, ako aj celý fond pozostalostí. Okrem toho sme tu uložili aj fond zvaný Knižnica Csemadoku pochádzajúci z čitárenského priestoru, vďaka čomu sme v samotnej bádateľskej knižnici získali ďalších viac ako 50 bežných metrov voľného priestoru, ktorý podľa našich predstáv čoskoro môžeme naplniť novými publikáciami z oblasti nášho záujmu.

S rekonštrukciou knižného skladu a montážou nových skladových policových regálov zabezpečila naša knižnica nielen dôstojné miesto pre staré i nové knihy, ale zároveň získala aj čas pre rozšírenie svojej bohatej a cennej zbierky kníh a časopisov.

Rekonštrukčné práce sme 2. septembra 2016 symbolicky ukončili malo recepciou, kde sme svoje vynovené skladové priestory predstavili našim čitateľom. Na podujatí sa okrem pracovníkov vedeckej knižnice a archívu Maďarov na Slovensku Bibliotheca Hungarica zúčastnili aj kolegovia z Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho a Fórum inštitútu pre výskum menšín, pričom na akciu dostali pozvánku aj najaktívnejší návštevníci, ako aj primátor Šamorína Gábor Bárdos. Bibliotheca Hungarica je bádateľom opäť k dispozícii počnúc 5. septembrom.

Na záver by sme tu chceli vyzdvihnúť, že okrem grantu od Nadácie Gábora Bethlena patrí vďaka aj pracovníkom Fórum inštitútu, ktorí sa spolu s nami podujali na neľahkú fyzickú prácu spojenú s rekonštrukciou. Úprimne im ďakujeme za ich pomocnú ruku!

 

Galéria o rekonštrukcii a odovzdaní skladových priestorov

Dátum2016-09-05
OddelenieBibliotheca Hungarica