Zomrel Károly Tóth – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zomrel Károly Tóth

Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne s hlbokým zármutkom oznamuje, že v sobotu, 10. septembra vo veku 57 rokov nás v dôsledku dlhej a ťažkej choroby navždy opustil zakladateľ a prvý riaditeľ nášho inštitútu Károly Tóth.

Károly Tóth sa narodil v roku 1959 v Dlhej nad Váhom. Diplom pedagóga získal v roku 1983 na Univerzite Komenského v Bratislave, na odbore dejepis – maďarský jazyk a literatúra. Už ako študent sa zapojil do verejného života maďarskej komunity na Slovensku. Po ukončení štúdia sa stal redaktorom knižného vydavateľstva Madách, kde sa zoznámil s najvýznamnejšími predstaviteľmi vtedajšieho literárneho života. Zapojil sa aj do amatérskeho divadelného hnutia, venoval sa organizovaniu klubových aktivít v Šali a v Bratislave, bol členom literárneho zoskupenia mládeže Iródia a zakladajúcim členom Maďarského P.E.N. Clubu v Bratislave. Ako odporca husákovského socializmu sa už ako študent angažoval v činnosti Výboru pre právnu ochranu maďarskej menšiny v Československu. Bol jedným z iniciátorov dokumentu „Memorandum Maďarov na Slovensku 1988“, v ktorom sa okrem poukázania na najzávažnejšie problémy maďarskej komunity rozhodne prihlásil k európskym demokratickým hodnotám. V roku 1989 bol jedným zo zakladateľov Maďarskej nezávislej iniciatívy, prvého politického hnutia na Slovensku nezávislého od straníckeho štátu. Ako predseda MNI a následne predseda a riaditeľ Maďarskej občianskej strany pretransformovanej z MNI hral nezastupiteľnú úlohu pri demokratickej premene maďarského spoločenstva na Slovensku i celej slovenskej spoločnosti.

Károly Tóth v roku 1996 založil Fórum inštitút pre výskum menšín, ktorého bol od začiatku do roku 2014 riaditeľom. Až po súčasnosť pôsobil ako predseda predstavenstva inštitútu.
Významne napomáhal inštitucionalizácii vedeckého života a bol jedným z iniciátorov založenia Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku koordinujúceho snahy občianskej spoločnosti maďarskej národnostnej menšiny.

V osobe Károlya Tótha strácame kolegu hlboko oddaného veci zveľaďovania európskych demokratických hodnôt a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku. Bol to vynikajúci človek a priateľ. Chceme pokračovať v jeho diele!

Česť jeho pamiatke!

Dátum2016-09-10
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet