Z perspektívy jedného storočia (Medzinárodná vedecká konferencia o prvej svetovej vojne) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Z perspektívy jedného storočia (Medzinárodná vedecká konferencia o prvej svetovej vojne)

Fórum inštitút pre výskum menšín usporiadal z príležitosti stého výročia prvej svetovej vojny vedeckú konferenciu s názvom „Z perspektívy jedného storočia”, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, v budove Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Zúčastnení maďarskí a slovenskí historici mali prednášky o výsledkoch svojich výskumov, v ktorých sa dotkli tém ako hodnotenie svetovej vojny v maďarskej a slovenskej historiografii, boje na území Východných Karpát, stav vojenských cintorínov na vtedajšej Hornej zemi, či každodenný život vo počas vojny v zázemí. V rámci konferencie bola otvorená tematická výstava fotografií s názvom „V duchu tam budem stále“ – Portréty z ateliérov  z obdobia prvej svetovej vojny, ktorú zriadila Verejnoprospešná nadácia Za výskum Veľkej vojny (Maďarsko). Za Fórum inštitút na konferencii vystúpila s prednáškou o pamäti prvej svetovej vojny na južnom Slovensku etnografka Ilona Juhász L.

Nižšie si môžete vypočuť prednášky v slovenčine alebo so slovenským tlmočením.

 

Prednáška Ivána Bertényiho ml.: Veľká vojna Maďarov. Čo očakávali a čo dostali Maďari od prvej svetovej vojny?

 

Prednáška Dušana Kováča: Slovenská spoločnosť a prvá svetová vojna

 

Prednáška Ferenca Pollmanna: Obrana žúp na Hornej zemi na začiatku r. 1915 

 

Otvorenie výstavy “V duchu tam budem stále” – Portréty z ateliérov z obdobia prvej svetovej vojny

Tamás Pintér, Nadácia za výskum Veľkej vojny, Maďarsko: Výskum pamiatok z bojov prvej svetovej vojny na Hornej zemi

Videonahrávky zhotovila Maďarská interaktívna televízia.

Dátum2015-02-10 – 2015-02-10
Priestorové údajeBratislava, MKMS – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorMKMS – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku
ÚčastníciIlona L. Juhász , Zoltán Kőrös, Attila Simon
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet