Používanie jazyka menšín v praxi – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Používanie jazyka menšín v praxi

V budapeštianskom Inštitúte pre národnú politiku (Nemzetpolitikai Kutatóintézet) sa 19. februára 2015 uskutočnila medzinárodná konferencia o praxi používania jazyka národnostných menšín na základe empirického výskumu v Sedmohradsku, Podkarpatskej Rusi, Vojvodine a na Slovensku. O situácii na Slovensku vo svojich prednáškach hovorili Károly Tóth z Fórum inštitútu pre výskum menšín a Ákos Horony, pracovník jazykoprávneho poradenského tímu inštitútu. Na snímke: Viktória Ferencz, Ákos Horony, István Csernyicskó, Enikő Tóth a Károly Tóth