Používanie jazyka menšín v praxi

V budapeštianskom Inštitúte pre národnú politiku (Nemzetpolitikai Kutatóintézet) sa 19. februára 2015 uskutočnila medzinárodná konferencia o praxi používania jazyka národnostných menšín na základe empirického výskumu v Sedmohradsku, Podkarpatskej Rusi, Vojvodine...
Čítaj ďalej