Attila Simon získal ocenenie Maďarskej akadémie vied – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Attila Simon získal ocenenie Maďarskej akadémie vied

Tohtoročnú Cenu Jánosa Aranya získal riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín a vedúci historickej katedry Univerzity J. Selyeho v Komárne Attila Simon. Toto prestížne ocenenie Maďarskej akadémie vied sa každoročne udeľuje ako vyjadrenie uznania výskumníkom, pedagógom a osobnostiam z kruhov zahraničných Maďarov, ktorí sa významne zaslúžili v oblasti výskumu maďarstva a ktorí prispievajú k úspechom maďarskej vedy. Ku slávnostnému odovzdaniu tohtoročného ocenenia došlo 3. mája v Budapešti, kde prezident MTA László Lovász laureátovi povedal: „Celú vedeckú kariéru Attilu Simona charakterizuje hlboká angažovanosť pre jeho zvolenú vedeckú disciplínu, historickú vedu a pre spoločenstvo, z ktorého vzišiel: pre maďarstvo na Slovensku. Jeho výkon je rovnako excelentný vo všetkých oblastiach, kde pôsobí: ako vysokoškolský pedagóg alebo výskumný či vedúci pracovník.“

Attila Simon sa ako historik venuje hlavne výskumu dejín Maďarov na Slovensku v období medzi dvoma svetovými vojnami.

Dátum2016-05-03 – 2016-05-04
Priestorové údajeMaďarská akadémia vied (MTA), Budapešť
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet