Míľniky XX. Konferencia miestnej histórie v Komárne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Míľniky XX. Konferencia miestnej histórie v Komárne

Dvadsiaty ročník konferencie miestnej histórie „Míľniky” sa tento rok konal 29. apríla v Kultúrnom paláci Podunajského múzea v Komárne. Hlavným organizátorom podujatia je už tradične občianske združenie Pro Patria. Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín na konferencii reprezentovala Ilona L. Juhász s prednáškou pod názvom „Od Debrecenfalva po Komáromfalva. Komárno a štátom vyhlásená akcia za účelom znovupostavenia zničených obcí v Karpatoch v roku 1915.“

Na konferencii boli prezentované aj štyri najnovšie publikácie Etnologického centra (Ilona L. Juhász: „Večné memento – Pamiatky Holocaustu na južnom Slovensku“, „Sedmohradskí utečenci na území dnešného Slovenska – Príspevok k histórii migrácie počas prvej svetovej vojny“, József Liszka: Na slávu najsvätejšej Trojice… – Kult svätej Trojice v ľudovej nábožnosti Podunajskej nížiny v kontexte malých sakrálnych pamiatok“, 17. ročenka Acta Ethnologica Danubiana). Momentálne najpredávenejšiu knihu z dielne Fórum inštitútu „Spomienky na ťažké časy – Obyvatelia južného Slovenska v sovietskom zajatí počas druhej svetovej vojny“ predstavil autor Zoltán Kőrös.

 

Program

Konferencia_program

Dátum2016-04-29
Priestorové údajePodunajské múzeum, Komárno
OrganizátorNitriansky samosprávny kraj, Podunaské múzeum v Komárne, Múzeum Györgya Klapku Komárom, Združenie Pro Patria a Pro Museum, Mesto Komárno
ÚčastníciIlona Juhász L., Zoltán Kőrös, József Liszka
OddelenieEtnológiai Központ