„Cena víťazstva.” Medzinárodná konferencia na pamiatku odvlečených občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

„Cena víťazstva.” Medzinárodná konferencia na pamiatku odvlečených občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945

Fórum inštitút pre výskum menšín a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovali dňa 24. novembra 2016 v aule univerzity v Košiciach medzinárodnú konferenciu na tému Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944 – 1945. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo štyroch štátov: Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Ich prednášky boli prítomnými hodnotené ako mimoriadne zaujímavé.
Náš inštitút na konferencii zastupoval riaditeľ Attila Simon, ktorý vo svojom vystúpení hovoril o odvlečení Maďarov z územia dnešného Slovenska a o úlohe, ktorú v ich osude zohrávala československá diplomacia.

Prednášky z konferencie „Cena víťazstva“

Ďalej na stránku >>>

Dátum2016-11-24
Priestorové údajeKošice
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorUniverzita P. J. Šafárika v Košiciach
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet