Prezentácia Fórum inštitútu v knižnici segedínskej univerzity – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia Fórum inštitútu v knižnici segedínskej univerzity

Reprezentanti Fórum inštitútu pre výskum menšín dňa 26. apríla 2017 navštívili Knižnicu Kuna Klebelsberga segedínskej univerzity v Maďarsku. Riaditeľ nášho inštitútu Attila Simon v rámci prezentačného podujatia pre odborné publikum hovoril o našich našich výskumných programoch a publikáciách. Riaditeľka bádateľskej knižnice Bibliotheca Hungarica informovala o histórii a fondoch našej knižnice a archívu. Vedúci digitalizačného oddelenia László Konkoly predstavil internetovú Databázu Maďarov na Slovensku. V rámci stretnutia boli dohodnuté detaily ďalšej spolupráce dvoch inštitúcií.

Dátum2017-04-26 – 2017-04-26
Priestorové údajeKnižnica Kunóa Klebelsberga, Segedín (Szeged, Maďarsko)
OrganizátorKnižnica Kunóa Klebelsberga, Segedín
ÚčastníciMelinda Roncz, László Konkoly, Attila Simon
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet
Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
Bibliotheca Hungarica