Film o vojnových zajatcoch z našich končín sa premieta už aj v školách

Minulý týždeň sme poslali skrátenú verziu dokumentárneho filmu Muszkaföldön (Na ruskej zemi) do všetkých základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Vy ste ho ešte nevideli? Kliknite na naše video!