Akademická rada Maďarov na Slovensku si zvolila nové vedenie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Akademická rada Maďarov na Slovensku si zvolila nové vedenie

Akademická rada Maďarov na Slovensku (ARMS) usporiadala svoje výročné valné zhromaždenie 7. decembra 2017 v šamorínskom sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín. Na zasadnutí boli okrem členov ARMS aj zástupcovia Maďarskej akadémie vied, medzi nimi Károly Kocsis, predseda Výboru prezidenta MTA pre maďarskú vedu v zahraničí a tajomníčka výboru Tünde Morvay. Na čelo ARMS, ktorú tvorí vyše 200 maďarských vedcov na Slovensku, bol zvolený András Mészáros, profesor Univerzity Komenského v Bratislave. Jednotlivé vedecké oblasti zastrešujú podpredsedovia rady akademik János Dusza, doktor vied Lajos Kádasi a doktorka vied Ildikó Vančo. Na valnom zhromaždení bola odovzdaná cena Mladí vedci pre vedu Maďarov na Slovensku, o ktorú sa v tomto roku  zaslúžili molekulárna biologička Veronika Csáky a literárny vedec Patrik Baka.

Dátum2017-12-07 – 2017-12-07
Priestorové údajeSídlo Fórum inštitútu pre výskum menšín
OrganizátorAkademická rada Maďarov na Slovensku
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet