MUSAEUM HUNGARICUM XIV. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Chystáme nový dokumentárny film! Podpor ho aj Ty! »

MUSAEUM HUNGARICUM XIV.

MUZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA MATÚŠOVEJ ZEMI, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE, MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
Vás srdečne pozývajú na konferenciu pod názvom

MUSAEUM HUNGARICUM XIV.

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku
a ich múzejná dokumentácia

Miesto: FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
(Šamorín, Parková ul. 4)
Termín: 25. októbra 2017 (streda)

Program

9.30 – 12.00 Otvorenie

 • László Végh, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 • Daniel Libárik, Vlastivedné múzeum v Galante
 • Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

Prednášky

 • Uršula Ambrušová, Východoslovenské múzeum v Košiciach
  Neuskutočnený projekt jazdeckej sochy Františka II. Rákocziho v Košiciach
  z pohľadu dobovej tlače
 • Elena Kurincová, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava
  Fenomén dvojjazyčnosti a trojjazyčnosti na zbierkových predmetoch
  Múzea mesta Bratislavy
 • Ilona L. Juhász, Fórum inštitút pre výskum menšín – Etnologické centrum v Komárne
  Pamätné miesta Komárna v čase a priestore
 • Margaréta Nováková, Tekovské múzeum v Leviciach
  Dejiny levického ženského spolku
 • Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci
  Prezentácia výstavy: Prvá svetová vojna a SeneckoVedúca programovej časti: Izabela Danterová

12.00 – 12.30 Prestávka

 • Angelika Kolár, Gemersko-malohonstké múzeum v Rimavskej Sobote
  Maliar Július Sándy (1827-1894)
 • Ida Gaálová, Podunajské múzeum v Komárne
  Život a dielo maliara Vincenta Bánsághiho (1881-1960)
 • Andrea Németh Bozó, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
  Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876-1968) maliara Lučenca
 • Jozef Csütörtöky, Podunajské múzeum v Komárne
  Životná dráha objaviteľa teórie stresu Hansa Selyeho od Komárna po Montreal
 • Gabriella Jarábik, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
  Prezentácia oceneného videofilmu: Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch
 • DiskusiaVedúca programovej časti: Oľga Bevilagua
 • Záver
  Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

14.30 Obed