Projekt My všetci – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

V dňoch 25. – 26. augusta 2017 bol realizovaný projekt My všetci, podporený Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie Družobné mestá.

Projekt umožnil stretnutie 231 občanov, z ktorých 30 boli z mesta Šamorín (Slovensko), 50 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 60 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 25 z mesta Uherský Brod (Česko), 8 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 15 z mesta Bačka Topola (Srbsko).

Cieľom projektu je vychádzajúc zo storočnej spoločnej minulosti v rámci Európy (1917 – 2017) naformulovať možnosti spolupráce medzi partnermi projektu v budúcnosti. Realizáciou projektových aktivít naplníme nasledovné ciele: zmiernenie euroskepticizmu, solidarita v kríze, diskusia o problémoch dôvodov emigrácie a budúcnosť európskej spoločnosti.

Partneri realizácie projektu:

 1. Hlavný partner: mesto Šamorín

Ďalšie partnerské mestá, partnerské organizácie:

 1. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 2. Mesto Gheorgheni, Rumunsko
 3. Mesto Hainburg, Rakúsko
 4. Mesto Mosonmagyaróvár, Maďarsko
 5. Mesto Uherský Brod, Česko
 6. Mesto Bačka Topola, Srbsko

 

Aktivity projektu:

 1. Informačný stánok EÚ (realizovaný 25. – 26.8.2015) – cieľom bolo informovať obyvateľstvo o politikách EÚ a výmena názorov na tému. Stánok bol postavený na najfrekventovanejšom mieste v týchto dňoch, na Festivale Pomlé, kde ho navštívilo množstvo záujemcov.
 2. Moderovaná diskusia pod názvom Vízia Európy, ktorá sa uskutočnila 25.8.2015 za účasti projektových partnerov.
 3. Opatrenia samospráv na elimináciu krízy – medzinárodná konferencia, realizovaná 26. augusta 2017  vo Fórum inštitúte. Trojjazyčnej konferencie sa zúčastnili všetci partneri s prednáškou na ústrednú tému podujatia a v rámci diskusie mali priestor aj na výmenu skúseností.
 4. Minulosť, história a budúcnosť regiónov – (26.9.2017) pre mladších členov delegácie bola smerovaná prednáška Edit Bauer, bývalej poslankyne Európskeho parlamentu o vzniku Európskeho parlamentu. Po jej prednáške nasledovala interaktívna skupinová práca na tému budúcnosť Európy ako spoločenstva.

Dvojdňová séria podujatí sa končila návštevou kultúrnych programov Festivalu Pomlé v dňoch 25. – 26.8.2017. Vďaka projektu sa festivalu mohli zúčastniť predstavitelia srbskej a maďarskej folklórnej kultúry.

Najväčším prínosom projektu je, že sa prehĺbili kontakty a priateľstvá medzi mestami. Vďaka spoločne a intenzívne stráveným dvom dňom boli položené základy nových projektov, ktoré dúfame, že sa v budúcnosti stanú skutočnosťou.