MUSAEUM HUNGARICUM XIII. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUSAEUM HUNGARICUM XIII.

MUZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA MATÚŠOVEJ ZEMI, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN

Vás srdečne pozývajú na konferenciu pod názvom

MUSAEUM HUNGARICUM XIII.

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Miesto: FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN (Šamorín, Parková ul. 4)
Termín: 26. októbra 2016 (streda)

Program

9.30 – 12.00

Otvorenie

László Végh, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Daniel Libárik, Vlastivedné múzeum v Galante, Galanta
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

Prednášky

Péter Prohászka, Archeologický ústav SAV v Nitre:
Nové archívne dokumenty k smrti generála Ocskayho
Gabriel Nevizánszky – Péter Prohászka, Archeologický ústav SAV v Nitre:
Cintoríny v 10.-11. a 16.-17. storočí v Nesvadoch (archeologický výskum Bélu Szőkeho v roku 1943)
Elena Kurincová, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava:
Typológia predmetov Múzea mesta Bratislavy, ktorými sa dokumentovala revolúcia 1848/49 v pomeroch mesta
Štefan Gaučík, Historický ústav SAV v Bratislave:
Návštevníci Múzea mesta Bratislavy v období 1872-1912

Vedúca programovej časti: Izabela Danterová

12.00 – 12.30 Prestávka

Martin Kováč, Banícke múzeum v Rožňave, Rožňava:
Biče v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave
Kinga Szabó, Pamätný dom Júliusa Szabóa, Lucenec:
Július Szabó, návrhár hračiek
Marta Bendíková, Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho, Šahy:
Funerálne és szepulkrálne hmotné pamiatky v zbierkach Hontianskeho múzea
Izabela Danterová, Vlastivedné múzeum v Galante, Galanta:
Hmotné pamiatky 1. svetovej vojny v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante

Diskusia
Vedúca programovej časti: Oľga Bevilagua

Záver
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

14.30 Obed

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016