MUSAEUM HUNGARICUM XII. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA MATÚŠOVEJ ZEMI, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN

Vás srdečne pozývajú na konferenciu pod názvom

MUSAEUM HUNGARICUM XII.

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Miesto: FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN (Šamorín, Parková ul. 4)
Termín: 22. októbra 2015 (štvrtok)

Program

9.30 – 12.00

Otvorenie

László Végh, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Jozef Keppert, Vlastivedné múzeum v Galante, Galanta
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

Prednášky

Pavel Paterka, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nitra:
Stredoveké osídlenie pri dolnom toku Žitavy 2 – Hurbanovo
András Rosta, Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár:
Fotografická pozostalosť uhorského aristokrata B. Rakovszkého a jej múzejná prezentácia
Mihály Mácza, Podunajské múzeum v Komárne, Komárno:
Komárno na začiatku prvej svetovej vojny
Margaréta Nováková, Tekovské múzeum v Leviciach, Levice:
Myšlienky na margo jedného albumu

Vedúca programovej časti: Izabela Danterová

12.00 – 12.30 Prestávka

Uršula Ambrušová, Východoslovenské múzeum, Košice:
Táborová korešpondencia vojakov z prvej svetovej vojny zachovaná v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach
Pavol Rusnák, Múzeum Jána Thaina, Nové Zámky:
Pamiatky na prvú svetovú vojnu v Nových Zámkoch
Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci, Senec:
Obyvatelia Senca a okolia a prvá svetová vojna (výstava v Mestskom múzeu v Senci)
Ilona L. Juhász, Fórum inštitút pre výskum menšín – Etnologické centrum, Komárno:
Pamätné miesta ako prostriedky vyznačovania verejného priestranstva na hlavnom námestí Rožňavy v zrkadle štátnych zmien a obdobia prevratu

Diskusia
Vedúca programovej časti: Oľga Bevilagua

Záver
Izabela Danterová, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Boldog

14.30 Obed

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015