Veda všedných dní: Vojnové roky – Vojnové zajatie – Návrat domov (Oral History) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Veda všedných dní: Vojnové roky – Vojnové zajatie – Návrat domov (Oral History)

Vo Fórum inštitúte pre výskum menšín sme spustili novú sériu videonahrávok, v ktorých týždenne predstavujeme rozhovory s našimi bádateľmi o výsledkoch historických a iných spoločenskovedných výskumov, ktoré prebiehajú v rámci inštitútu.

Prvou časťou našej videosérie je rozhovor s archivárom Zoltánom Kőrösom o metóde oral history (ústne dejiny), vďaka ktorej získal svedecké výpovede účastníkov druhej svetovej vojny, ktorí sa ocitli v zajatí.

Zoltán Kőrös v uplynulých rokoch nahral rozhovory s 200 maďarskými vojnovými veteránmi z južného Slovenska: vojakmi, vojnovými zajatcami a ďalšími preživšími vojny. Z týchto rozhovorov vznikla jeho prvá knižná publikácia s názvom „Muszkaföldön” (Spomienka na ťažké časy – Obyvatelia južného Slovenska v sovietskom zajatí), v ktorej sa môžeme dočítať o utrpení týchto ľudí v „ruskom zajatí”.

Kúpte si knižku Zoltána Kőrösa „Muszkaföldön“ z nášho e-shopu: http://goo.gl/WJ8asi. Môžete si v nej prečítať výpovede obyvateľov z južného Slovenska v sovietskom zajatí v maďarčine.

Dátum2015-10-19
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet