Medzinárodná konferencia „Národy, mestá, ľudia, traumy“ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Medzinárodná konferencia „Národy, mestá, ľudia, traumy“

V spoločnej réžii Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Inštitútu archeológie a etnológie Poľskej akadémie vied bola v Prahe 8. a 9. septembra 2015 usporiadaná medzinárodná interdisciplinárna konferencia za účasti odborníkov z rôznych vedeckých disciplín (filozofia, sociológia, etnológia, historiografia, kultúrna antropológia atď.) z Čiech, Poľska, Slovenska a Ruska, ktorí skúmali traumatické aspekty dejín 20. storočia v Strednej Európe.
Etnologické centrum Fórum inštitútu pre výskum menšín zastupovali Ilona L. Juhász s prednáškou „Židovská komunita v procese politických a spoločenských premien od roku 1938 až po súčasnosť v podunajskom meste Komárno“ a József Liszka s prednáškou „Trianonská trauma Maďarov v 21. storočí“.

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/09/15152019/PROGRAM2015_Praha.pdf“]

Dátum2015-09-08 – 2015-09-09
Priestorové údajePraha, Universita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
OrganizátorUniversita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
OddelenieEtnológiai Központ