Staráme sa o Európu! – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Staráme sa o Európu!

We Care for Europe – Staráme sa o Európu – Törődünk Európával

eacea_2015_00550000_sk

V dňoch 28. – 29. augusta 2015 bol realizovaný projekt Staráme sa o Európu podporený Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie Družobné mestá.

Projekt umožnil stretnutie 230 občanov, z ktorých 25 boli z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko).
Cieľom projektu bola výmena skúseností s členstvom v EÚ (problémy, možné dobré riešenia, dobré príklady), spoločná diskusia o budúcnosti EÚ a našej role v nej, prehĺbenie kontaktov medzi partnermi a občanmi.

Partneri realizácie projektu:
1. Hlavný partner: mesto Šamorín

Ďalšie partnerské mestá, partnerské organizácie:
2. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
3. Mesto Gheorgheni, Rumunsko
4. Mesto Hainburg, Rakúsko
5. Mesto Mosonmagyaróvár, Maďarsko
6. Mesto Uherský Brod, Česko
7. Mesto Bačka Topola, Srbsko

 1. Aktivity projektu:
  1. Informačný stánok EU (realizovaný 28. – 29.8.2015) – cieľom bolo informovať obyvateľov o politikách EÚ a výmena názorov na tému. Stánok bol postavený na v týchto dňoch najfrekventovanejšom mieste, na Festivale Pomlé, kde ho navštívilo množstvo záujemcov.
  230 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 2. Moderovaná diskusia s názvom Vízia Európy, ktorá sa uskutočnila 28.8.2015 za účasti projektových partnerov.134 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 28 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 31 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 3. Vplyv krízy a globalizácie na regióny EÚ, medzinárodná konferencia, realizovaná 28. augusta 20154 v konferenčnej sále Fórum inštitútu. Trojjazyčnej konferencie sa zúčastnili všetci partneri s prednáškou na tému, počas diskusie mali priestor na výmenu skúseností.
  85 priamych účastníkov aktivity: 18 z mesta Šamorín (Slovensko), 20 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 7 z mesta Hainburg (Rakúsko), 20 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 4. Prehliadka zaujímavosťami mesta (dňa 28.8.2015 a 29.8.2015) – delegácie partnerských miest a organizácií si pozreli pamätihodnosti európskych dimenzií Šamorína: Synagógu prevádzkovanú združením At Home Gallery, ktorá je miestom kultúrnych podujaté európskych rozmerov a tiež mementom smutných udalostí II. svetovej vojny. Tiež si prezreli obnovené Športové centrum Samaria, a Elements Resort, ako budúce miesto európskych športových udalostí.
  137 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 20 z mesta Hainburg (Rakúsko), 31 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 3 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 5. Dvojdňová séria podujatí sa končila návštevou kultúrnych programov Festivalu Pomlé v dňoch 28. – 29.8.2015. Vďaka projektu sa festivalu mohli zúčastniť aj kultúrne telesá českých, rumunských a maďarských partnerov.
  230 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)

Najväčším prínosom projektu je, že sa prehĺbili kontakty a priateľstvá medzi mestami. Vďaka spoločne a intenzívne stráveným dvom dňom boli položené základy nových projektových nápadov, ktoré dúfame, že sa v budúcnosti zrealizujú.

Dátum2015-08-28 – 2015-08-29
Priestorové údajeŠamorín
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz