Attila Simon ocenený Nadáciou Katedra – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Attila Simon ocenený Nadáciou Katedra

Riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín a vedúci Katedry histórie Univerzity J. Selyeho Attila Simon bol za svoju pedagogickú činnosť vyznamenaný cenou Nadácie Katedra. Prestížne ocenenie, ktoré každoročne udeľujú pre najlepších maďarských pedagógov na Slovensku, laureátovi odovzdal predseda Združenia Katedra Gábor Pintes 30. novembra v Dunajskej Strede, v rámci 27. ročníka odborného podujatia pre učiteľov Deň Katedry.

Predseda redakčnej rady časopisu Katedra Sándor Fibi vo svojej laudácii zdôraznil, že Nadácia Katedra stavia Attilu Simona ako univerzitného pedagóga príkladom pre učiteľov dejepisu a pre všetkých maďarských pedagógov na Slovensku najmä preto, že za svoj prvotný cieľ považuje výchovu odborne a metodicky čo možno najlepšie pripravených učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Dátum2018-11-30 – 2018-11-30
Priestorové údajeDunajská Streda
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet