Fórum inštitút spomína na Lajosa Grendela – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fórum inštitút spomína na Lajosa Grendela

Lajos Grendel bol pre komunitu Maďarov na Slovensku ikonickou osobnosťou. Ako spisovateľ patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov maďarskej literatúry 20. storočia. V roku 1989 sa stal jedným z emblematických postáv zamatovej revolúcie a významne prispel k demokratizácii spoločnosti na Slovensku. Urobil toho veľa za lepší a slobodnejší svet. Bolo pre nás cťou spolupracovať s ním.

Na Lajosa Grendela, ktorý nás navždy opustil 18. decembra 2018, spomíname nasledovným úryvkom z rozhovoru a niekoľkými fotografiami z nášho archívu:

„Ja by som nepovedal, že som apolitický spisovateľ, skôr by som povedal, že som sa vždy snažil oddeliť od seba literatúru a politiku. Literatúra nakoniec nevzniká tým, že spisovateľ povie svoje posadnuté idey o spoločenských otázkach, veď literatúra je umeleckou disciplínou. A politika je niečím úplne iným. Človek môže mať viaceré vnútorné podstaty, tak ako aj ja mám svoje spisovateľské ja a mám aj svoje spoločenské ja.”

Celý text rozhovoru s Lajosom Grendelom je dostupný nižšie (v maďarčine). Rozhovor vyšiel v publikácii Transformácia spoločnosti a Maďari na Slovensku 1989–1992 [A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989–1992].

[tnc-pdf-viewer-iframe file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/12/15150220/Grendel-_interju%CC%81.pdf“ width=“100%“ height=“500px“ download=“true“ print=“true“ fullscreen=“true“ share=“true“ zoom=“true“ open=“true“ pagenav=“true“ logo=“true“ find=“true“ language=“hu“ page=““ default_zoom=“auto“ pagemode=““]

Dátum2018-12-19
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet