Maďarská politická reprezentácia od roku 1989 po súčasnosť – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarská politická reprezentácia od roku 1989 po súčasnosť

Za spoluorganizácie Fórum inštitútu pre výskum menšín a budapeštianskeho Inštitútu pre výskum menšín Spoločenskovedného výskumného centra sa 3. októbra 2019 v Šamoríne uskutočnila konferencia o pôsobení maďarskej politickej reprezentácie po roku 1989 na Slovensku a v Karpatskej kotline. V prvej časti konferencie boli prezentácie venované situácii a stavu maďarskej politickej reprezentácie vo Vojvodine, Zakarpatskej oblasti a Sedmohradsku, ako aj politike ich podpory zo strany maďarských vlád. Témou ďalšej časti konferencie, ktorá sa tešila osobitne veľkému záujmu, bol vývoj maďarskej politickej reprezentácie na slovenskej politickej scéne po roku 1989. V záverečnej časti nasledovalo diskusné fórum mladých politikov z maďarských strán a hnutí na Slovensku. Prednášku za inštitút mali László Öllös a Péter Vataščin, diskusné fórum moderoval László Öllös.

[gview file=“https://wp-foruminst.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/09/15150052/KONF_Meghivo_2019_10_03_FKI.pdf“]

Dátum2019-10-03
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OrganizátorFórum inštitútu pre výskum menšín
SpoluorganizátorInštitút pre výskum menšín Spoločenskovedného výskumného centra
ÚčastníciLászló Öllös, Péter Vataščin
OddelenieFórum Kisebbségkutató Intézet