Nové štátne hranice (1918/1920) a ich dôsledky v Karpatskej kotline – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nové štátne hranice (1918/1920) a ich dôsledky v Karpatskej kotline

Interdisciplinárna konferencia pod názvom Nové štátne hranice (1918/1920) a ich dôsledky v Karpatskej kotline organizovaná mníchovskou filiálkou Inštitútu pre menšinové práva a medzinárodného inštitútu pre regionalizmus (INTEREG), Univerzitou J. Selyeho v Komárne, Výskumným centrom európskej etnológie v Komárne a Vysokou školou Ferenca Rákócziho v Berehove (Ukrajina) sa uskutočnila 25. a 26. septembra 2019 v Konferenčnom centre UJS v Komárne. Dvojdňového podujatia sa zúčastnilo 19 expertov z desiatich krajín – z Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Švédska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny, ktorí skúmali a prezentovali dodnes siahajúce dôsledky nových štátnych hraníc vytvorených po prvej svetovej vojne. Za Fórum inštitút na konferencii vystúpili s prednáškou Ilona Juhász L., József Liszka, László Öllös, Attila Simon a Péter Vataščin. Päť prednášok domácich a zahraničných účastníkov bolo následne zverejnených v Ročenke Výskumného centra európskej etnológie 2019 (Acta Ethnologica Danubiana 21). Ako sprievodný program konferencie sa 25. septembra večer v slávnostnej sieni Dôstojníckeho pavilónu uskutočnila prednáška Franza Metza o Franzovi Lehárovi, a na druhý deň sa účastníci vybrali na prehliadku Komárňanskej pevnosti a navštívili Kalvínsky a Pravoslávny kostol. Po ukončení konferencie nasledovala exkurzia po južnom Slovensku so zastávkami v Martovciach, Lučenci, Fiľakove, Rožňave, Medzeve a v Košiciach, s pokračovaním v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine (Užhorod, Mukačevo, Chust), s konečnou zastávkou Berehovo. Na tamojšej Vysokej škole Ferenca Rákócziho sa 30. septembra 2019 na záver uskutočnila panelová diskusia, ktorá slúžila aj ako uzavretie, respektíve doplnenie tém komárňanskej konferencie príkladmi zo Zakarpatskej oblasti.

PROGRAM

Letöltés (PDF, 158KB)

Dátum2019-09-25 – 2019-09-26
Priestorové údajeUniverzita J. Selyeho, Komárno
OrganizátorInštitút pre menšinové práva a Medzinárodný inštitút pre regionalizmus (INTEREG) v Mníchove, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Výskumné centrum európskej etnológie v Komárne, Vysoká škola Ferenca Rákócziho v Berehove (Ukrajina)
ÚčastníciIlona Juhász L., József Liszka, László Öllös, Attila Simon, Péter Vataščin
OddelenieEtnológiai Központ