Kontinuity a zlomové čiary. Prednáška Józsefa Liszku v Bad Kissingene – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kontinuity a zlomové čiary. Prednáška Józsefa Liszku v Bad Kissingene

V bavorskom mestečku Bad Kissingen sa už roky stretávajú bádatelia pôsobiaci v oblasti historických a spoločenských vied, aby preskúmali kúsok histórie národov strednej a východnej Európy z interdisciplinárneho pohľadu. Tohtoročná medzinárodná konferencia mala názov Mierové obdobie alebo ticho pred búrkou? Stredná a východná Európa medzi dvomi svetovými vojnami (Friedliche Zeiten oder die Ruhe vor dem Sturm? Mittel- und Osteuropa in der Zwischenkriegszeit). Hlavným cieľom konferencie bolo diskutovať o vzťahoch národov pred druhou svetovou vojnou v strednej a východnej Európe. József Liszka, zástupca rektora Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne a riaditeľ Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín vo svojej prednáške hovoril o hľadaní cesty Maďarov na Slovensku v rokoch 1920 až 1938 a o možnostiach ich rozvoja z pohľadu etnológie. Súčasťou konferencie bolo aj vyhodnotenie medzinárodného stretnutia, ktoré sa konalo 25.–26. septembra 2019 v Komárne a následnej študijnej cesty na južnom Slovensku a v Zakarpatsku.

Dátum2020-01-26 – 2020-02-02
Priestorové údajeBad Kissingen, Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“
OrganizátorBildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen; Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus, München – INTEREG – e.V.
ÚčastníciLiszka József
OddelenieEtnológiai Központ