MUSAEUM HUNGARICUM XVII. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

MUSAEUM HUNGARICUM XVII.

MUZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ NA MATÚŠOVEJ ZEMI, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE

MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
Vás srdečne pozývajú na konferenciu

MUSAEUM HUNGARICUM XVII.

Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia

Miesto: FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN (Šamorín, Parková 4.)
Termín: 8. september 2021 (streda)

Program

9.30 – 12.00 Otvorenie:

 • László Végh, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 • Mihály Takács, Vlastivedné múzeum v Galante
 • Gábor Strešňák, Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, Mestské múzeum v Senci

Prednášky:

 • Izabella Danterová, Boldog – Obnova expozície ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku
 • Éva Kerényi, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – János Fábry (1830–1907). Na počesť 190. výročia narodenia zakladateľa Gemerskomalohontského múzea v Rimavskej Sobote
 • Ľudovít Mathédesz, Žitnoostrovské Múzeum, Dunajská Streda – Žitnoostrovské múzeum v Šamoríne
 • Ivan Nagy, Žitnoostrovské Múzeum, Dunajská Streda – Kult Vámbéryho a Žitnoostrovské múzeum
 • Programovú časť vedie: Štefan Nyári

12.00 – 12.30 Prestávka

 • Zuzana Francová, Múzeum mesta Bratislavy – Herendský porcelán v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
 • Péter Vanya, Podunajské múzeum, Komárno – Cisársky a kráľovský peší pluk v Komárne v období prvej svetovej vojny
 • Anna Ötvös, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave – Mladícka pamätná kniha Gézu Grosschmida, otca Sándora Máraia
 • Éva Fritz Beke, Komárno – Infekčné choroby v rokoch 1918–1920 na území Komárňanskej, Tekovskej a Nitrianskej župy
 • Diskusia
 • Programovú časť vedie: Izabela Danterová

Záver

 • Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci

14.30 Obed

Úctivo prosíme účastníkov o dodržanie epidemiologických nariadení na konferencii.
RSVP do 06.09.2021
Tel.: 0918 677 068
E-mail: muzeologia1999@gmail.com

Pozvánka:

Pozvánka:

Dátum2021-09-08
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
OrganizátorMuzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi
SpoluorganizátorTRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V GALANTE, MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI, FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
OddelenieFórum inštitút pre výskum menšín