Vyšla kniha Attilu Simona Neistota prechodu (Zmena impéria v rokoch 1918/1919 od Bratislavy po Košice) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšla kniha Attilu Simona Neistota prechodu (Zmena impéria v rokoch 1918/1919 od Bratislavy po Košice)

„V posledný deň roka prišli za mnou dvaja dôstojníci československej armády, ich návšteva, správanie a hlasy nadobúdali tie najzdvorilejšie podoby. Prejavili mi úctu, aká prináleží hostiteľovi, ale nenápadne mi dali najavo, že toto už nie je Maďarsko… »vojna je prehratá a všetko tu patrí Čechoslovákom«“ – napísal si divadelný režisér Ödön Faragó do svojho denníka niekoľko dní po okupácii Košíc, ale podobné riadky si mohli napísať aj občania Komárna, Levíc alebo Rimavskej Soboty. V posledných dňoch roku 1918 a v prvých dňoch roku 1919 sa región, ktorý je dnes známy ako južné Slovensko, dostal pod československú vládu, čo doslova ohromilo tamojšie obyvateľstvo. Najnovšia kniha Attilu Simona hľadá odpovede na otázky, ako obyvatelia regiónu prežívali obdobie Astrovej revolúcie, ako reagovali na správu o okupácii Československom, ako prijali okupantov, ako sa vyvíjali ich vzťahy s novou štátnou mocou a aký bol ich prechod z jednej krajiny do druhej, keď sa z občanov Maďarska stali občanmi Československa.