Vyšlo posledné tohtoročné číslo nášho spoločenskovedného časopisu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo posledné tohtoročné číslo nášho spoločenskovedného časopisu

Obsah 4. čísla Fórum Társadalomtudományi Szemle v roku 2021: András Mészáros: Spisy Andora Sasa v mladosti; György Farkas: Príspevky k histórii vzniku „dunajskej hranice” II. Paralely a rozdiely v niektorých etapách kariéry dvoch stredoeurópskych geografov; Árpád Popély: Od zbavenia práv k parlamentnému zastúpeniu. Prví maďarskí poslanci v pražskom a bratislavskom parlamente; Karolina Lendák-Kabók: Ako si mladí ľudia z Vojvodiny narodení v zmiešaných manželstvách pamätajú na vojnu v Juhoslávii v 1990. rokoch; Zuzana Poláčková: Premeny maďarsko-slovenských vzťahov v 20. storočí. Dynamika vzťahov a zdroje konfliktov; László Öllös: Maďarsko-slovenské spory po roku 1989. Hranice našich stratégií; Zuzana Lamplová: Očakávania Maďarov na Slovensku voči maďarským politikom na Slovensku.

Plus exkluzívna oral history rozhovor Imre Molnár a Dezső Zsigmond so Zofiou Mycielskou-Golik.

Dátum2021-12-01
OddelenieOddelenie publikačnej činnosti