Pozostalosť Zoltána Fábryho je kompletne spracovaný a je k dispozícii bádateľom vo Fórum inštitúte pre výskum menšín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Pozostalosť Zoltána Fábryho je kompletne spracovaný a je k dispozícii bádateľom vo Fórum inštitúte pre výskum menšín

Zoltán Fábry bol kedysi neprehliadnuteľnou postavou maďarskej literatúry a verejného života na Slovensku. Dnes sa jeho meno takmer nespomína. Celá Fábryho pozostalosť, ktorá pozostáva z rukopisov, náčrtov, poznámok a novinových článkov týkajúcich sa jeho literárnej činnosti, ako aj dokumentov, listov a fotografií z jeho súkromného života, by však dnes mohla bádateľom poskytnúť množstvo nových informácií. Zbierka týkajúca sa jeho životného diela obsahuje približne 12 000 strán rukopisov, takmer 3 500 strán poznámok, 987 strán novín a výstrižkov. Ďalších 3 600 strán obsahuje články a eseje o Fábryho tvorbe a dokumenty týkajúce sa jeho hmotného a intelektuálneho dedičstva. Súkromné dokumenty obsahujú 656 hárkov písomného materiálu, 1 231 fotografií, 5 540 listov a 1 171 iných predmetov (pohľadnice, telegramy, pozdravy, pozvánky). Celkovo sa tak zaplnilo 95 archívnych škatúľ, ktoré čakajú na bádateľov.