Urobili sme záznamy ďalších životných príbehov pamätníkov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Urobili sme záznamy ďalších životných príbehov pamätníkov

Dlhodobý projekt Fórum inštitútu pre výskum menšín zameraný na zaznamenávanie životných príbehov pamätníkov z južného Slovenska na kameru pokračuje. Cieľom projektu „Neobyčajné rozhovory“ je dlhodobo archivovať udalosti minulého storočia formou zaznamenávania životných príbehov pamätníkov. V roku 2021 Zoltán Kőrös, spolupracovník projektu, uskutočnil hĺbkové rozhovory s takmer tridsiatimi pamätníkmi, z ktorých osem bolo zaznamenaných v audiovizuálnej podobe. Výber z rozhovorov si môžete pozrieť na stránke  film.foruminst.sk.

Fórum inštitút pre výskum menšín má dlhodobý zámer zhromažďovať, sumarizovať a archivovať kolektívnu pamäť Maďarov na Slovensku. Tisíce hodín rozhovorov nahraných v priebehu posledných rokov sú k dispozícii na výskum v sídle inštitútu.

„Príbehy našich pamätníkov boli tento rok opäť zaznamenané v takej kvalite zvuku a obrazu, ktorá zaručuje ich bezpečné uchovávanie aj pre budúcnosť. Spracovanie rozhovorov je veľkou výzvou aj pre nás. V budúcnosti by sme chceli vytvoriť novú databázu, v ktorej by sa rozhovory dali vyhľadávať podľa predmetového hesla“ – povedal Sándor Laczkó, vedúci pracovník programu.

„V tomto dlhodobom projekte zaznamenávania životných príbehov by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Preto prosíme o pomoc aj našich čitateľov – hľadáme ľudí narodených pred rokom 1938, ktorí by nám chceli prerozprávať svoje životné príbehy, najmä svoje spomienky na udalosti v období od roku 1938 až po rok 1968 (druhá svetová vojna, roky bezprávia, socializmus). Rozhovory budú kvôli pretrvávajúcej epidémii prebiehať cez telefón, cez Skype alebo iné internetové platformy“ – povedal Zoltán Kőrös, ktorého môžete kontaktovať na čísle 0904 925 858 alebo e-mailom na adrese zolo.koros@gmail.com.

Náš výskumný projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

-foruminst-