Nová kniha od Veroniky Keresztes: A Pozsonyi Jogakadémia története (1777–1914) [Dejiny Právnickej akadémie v Bratislave (1777–1914)] – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nová kniha od Veroniky Keresztes: A Pozsonyi Jogakadémia története (1777–1914) [Dejiny Právnickej akadémie v Bratislave (1777–1914)]

Tento zväzok predstavuje históriu Právnickej akadémie v Bratislave, dnes už zabudnutej, ale kedysi slávnej inštitúcie. Kráľovská akadémia, ktorá bola založená v roku 1777 v Trnave a od roku 1874 pôsobila v korunovačnom meste, zohrala dôležitú úlohu v dejinách maďarskojazyčného právnického vzdelávania v Uhorsku. Tento zväzok predstavuje históriu akadémie siahajúcej až do prvej svetovej vojny, jej vnútornú organizáciu, učebné osnovy a život študentov a obsahuje krátke životopisy jej najvýznamnejších učiteľov. Knihu si môžete zakúpiť v šamorínskom sídle Fórum inštitútu alebo objednať na stránke https://eshop.foruminst.sk/

Dátum2022-05-02
Oddelenie