Naše knihovníčky v Csongráde – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Naše knihovníčky v Csongráde

Po dvojročnej prestávke sa v Csongráde (Maďarsko) opäť konala konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny, ktorej pravidelnými účastníkmi sú aj maďarskí knihovníci zo Slovenska. Zväz maďarských knihovníkov na Slovensku tento rok reprezentovalo jedenásť kolegov, medzi nimi aj Beáta Bugár Sebő a Melinda Roncz z našej špecializovanej knižnice Bibliotheca Hungarica. Na konferencii sa zúčastnili aj dve pracovníčky Mestskej knižnice Zsigmonda Zsalabaiho, Ilona Pirk a Eleonóra Németh.

Dátum2022-05-30
Priestorové údajeCsongrád (Maďarsko)
ÚčastníciBeáta Sebő Bugár, Melinda Roncz
OddelenieBibliotheca Hungarica