Informačné dni v rámci programu EISZ Zahraniční Maďari – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Informačné dni v rámci programu EISZ Zahraniční Maďari

Dvadsaťtri cezhraničných knihovníkov navštívilo v dňoch 8. a 9. júna Informačné dni organizované v Knižnično-informačnom centre Maďarskej akadémie vied v rámci cezhraničného projektu Národné elektronické informačné služby (EISZ). Našu krajinu zastupovali kolegyňa Melinda Roncz a riaditeľka Knižnice Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne Andrea Valachová. Náš inštitút je od roku 2019 členom Národného programu EISZ, vďaka čomu v roku 2022 budeme už mať k dispozícii viac ako 17 000 elektronických kníh a časopisov v maďarskom/cudzom jazyku. Každoročne sa rozširujúce vydavateľské portfólio tento rok doplnia časopisy, online knihy a slovníky Akadémiai Kiadó. Tak isto budú k dispozícii online e-booky vydavateľstiev Argumentum Kiadó, Attraktor Kiadó, Balassi Kiadó, Gondolat Kiadó, Kalligram Kiadó, Kortárs Kiadó, Kossuth Kiadó, Kriterion Kiadó, Kronosz Kiadó, Digitálnej databázy L’Harmattan, Magyar Napló Kiadó, Mentor Kiadó, Múlt és Jövő Kiadó, Nap Kiadó, Napvilág Kiadó, Osiris Kiadó, Szaktudás Kiadó, Szent István Társulat a Typotex Kiadó. Pre bádateľov bude v našej knižnici dostupná špecializovaná databáza Tinta Kiadó a SzóTudásTár, ako aj vizuálny historický archív nadácie USC SOÁ.

Dátum2022-06-08 – 2022-06-09
OrganizátorSekretariát EISZ – Knižnica a Informačné centrum MTA
ÚčastníciMelinda Roncz
OddelenieBibliotheca Hungarica