Prezentácia knihy Neistota prechodu v Komárne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knihy Neistota prechodu v Komárne

7. júna 2022 sa v Zichyho paláci v Komárne uskutočnilo predstavenie knihy Attilu Simona Neistota prechodu. Štátny prevrat v roku 1918/19 od Bratislavy po Košice (Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/19-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig), ktorú organizoval komárňanský Klub priateľov Podunajského múzea. Na prezentácii sa zúčastnilo početné publikum, ktorému Attila Simon predniesol prednášku o národných a miestnych udalostiach pri štátnom prevrate.

Dátum2022-06-07
Priestorové údajeZichyho palác, Komárno
OrganizátorKlub priateľov Podunajského múzea
ÚčastníciAttila Simon
OddelenieOddelenie historického výskumu
Fórum inštitút pre výskum menšín