Vyšlo 3. tohtoročné číslo Fórum Társadalomtudományi Szemle – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyšlo 3. tohtoročné číslo Fórum Társadalomtudományi Szemle

Vyberáme z obsahu spoločenskovednej revue vychádzajúcej v maďarskom jazyku:  

László Gyurgyík: Quo vadis? Počet Maďarov na Slovensku na základe údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2021 podľa národnostnej príslušnosti a materinského jazyka

Zsuzsanna Lampl: „Ideál s veľkou príťažlivosťou” alebo vznik a rozvoj voľného času (aj) v Československu

Attila Baki: Zápisy vo farskej matrike farnosti Kamenné Kosihy

Szilvia Szabó: Všetky naše vedomosti pochádzajú z rodiny

István Gaučík: „Jedno z najstarších a najživších združení v krajine”. Činnosť a spoločenská úloha Bratislavského vinohradníckeho spolku (1861–1918)

Csilla Fedinec – István Csernicskó: Výskyt princípu teritoriality na bankovkách: dva príklady zo Strednej a východnej Európy

János Heltai: (In)sekuritizácia a láska k blížnemu

Dátum2022-09-23
OddelenieOddelenie publikačnej činnosti