József Liszka a Ilona L. Juhász na konferencii „Komárňanské míľniky“ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

József Liszka a Ilona L. Juhász na konferencii „Komárňanské míľniky“

Dvaja pracovníci Etnologického centra Fórum inštitútu pre výskum menšín sa zúčastnili konferencie „Komárňanské míľniky“, ktorá sa uskutočnila na pôde Podunajského múzea. József Liszka hovoril o úlohe malých sakrálnych pamiatok v časoch pandémií a Ilona L. Juhász mala prezentáciu o histórii vojnového pamätníka v Rožňave. József Liszka predstavil aj tri nové publikácie Etnologického centra. Okrem svojho vlastného najnovšieho zväzku „Monumentumok“ [Monumenty] prezentoval monografiu nemeckej autorky Angely Gröber „Von der Minderheit zur Volksgruppe. Die Deutschen in der Karpatenukraine 1920–1944“) a ročenku Acta Ethnologica Danubiana, zväzok 23.

Dátum2022-04-20
ÚčastníciJózsef Liszka, Ilona L. Juhász
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie