100 rokov maďarských menšín – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

100 rokov maďarských menšín

V dňoch 22. a 23. septembra 2022 sa v aule Maďarskej akadémie vied konala konferencia s názvom 100 rokov maďarských menšín, ktorú otvoril predseda Maďarskej akadémie vied Tamás Freund. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 30 bádateľov, ktorí sa tejto problematike venujú, vrátane troch pracovníkov nášho inštitútu. Attila Simon prednášal na tému Od odmietnutia k prijatiu. Vznik spoločenstva Maďarov na Slovensku. Názvom prednášky Árpáda Popélya bola Maďarská menšina v rokoch straníckeho štátu v Československu 1948–1989 a László Öllös hovoril o Maďarských stratégiách po roku 1989 od Bratislavy po Košice.

Dátum2022-09-22 – 2022-09-23
Priestorové údajeBudapešť, Maďarská akadémia vied
OrganizátorMaďarská akadémia vied
ÚčastníciLászló Öllös, Árpád Popély, Attila Simon
OddelenieOddelenie historického výskumu
Fórum inštitút pre výskum menšín