Prednáška Ilony L. Juhász na Univerzite v Segedíne – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prednáška Ilony L. Juhász na Univerzite v Segedíne

Ilona L. Juhász, vedecká pracovníčka Centra európskej etnológie Fórum inštitútu v Komárne mala 26. októbra 2022 prednášku s názvom Symbolické obsadenie priestoru: vyrezávané pamätné stĺpy na južnom Slovensku v rámci cyklu prednášok s názvom „Už ani minulosť nie je ako kedysi – alebo čo je nového vo výskume raných dejín Uhorska?“. Podujatie spoločne zorganizovali Bakonyiho nadácia a Katedra kultúrneho dedičstva a humanitnej informatiky na Univerzite v Segedíne.

Dátum2022-10-26 – 2022-10-26
Priestorové údajeKatedra kultúrneho dedičstva a humanitnej informatiky, Univerzita v Segedíne
OrganizátorBakonyiho nadácia a Katedra kultúrneho dedičstva a humanitnej informatiky Univerzity v Segedíne
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie