Medzinárodná konferencia organizovaná Výskumným centrom európskej etnológie – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Medzinárodná konferencia organizovaná Výskumným centrom európskej etnológie

Na dvojdňovej konferencii v maďarskom a nemeckom jazyku na tému „Samostatnosť a mediácia (?)“ bolo prednesených celkovo 20 príspevkov. Prednášajúci zo siedmich krajín sa zaoberali najmä etnografickým a antropologickým výskumom v menšinovom prostredí a problematikou vedeckosti. Okrem prezentácií boli predstavené nové knihy z Ústavu etnografie Fakulty humanitných vied ELTE a program obohatila panelová výstava o dejinách vedy z Mestského múzea v Subotici. Večer 23. septembra účastníci oslávili 25. výročie založenia Výskumného centra európskej etnológie na recepcii v banketovej sále Dôstojníckeho pavilónu. Konferenciu podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Mesto Komárno a Pedagogická fakulta Univerzity Jánosa Selyeho.

Dátum2022-09-23 – 2022-09-24
Priestorové údajeKomárno, Univerzita J. Selyeho – Konferenčné centrum, Dôstojnícky pavilón
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín, Výskumné centrum európskej etnológie
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka, Péter Vataščin
OddelenieVýskumné centrum európskej etnológie
Fórum inštitút pre výskum menšín